Koučování pro jednotlivce

Koučink je velmi účinná podpora a nástroj pro řešení řady situací v práci, v podnikání i v osobním životě, zejména takových situací, které jsou pro Tebe nové, náročné či obtížné. Prostřednictvím dialogu s koučem si dokážeš dobře nastavit své cíle a také jich rychle a efektivně dosáhnout. Kouč je Tvůj průvodce na cestě k úspěchu.

Koučování může probíhat jako osobní koučink (Bouzov) jiné lokality dle domluvy, telefonický koučink nebo on-line koučink.

Kdy je vhodné využít koučink v osobním životě?

Životní a vztahový koučink

 • Potřebuješ nalézt životní rovnováhu?
 • Chceš vyřešit problémy v osobních vztazích?
 • Plánuješ udělat důležitou změnu v životě?
 • Chceš dobře zvládnout nějakou důležitou životní situaci?

Kariérový koučink

 • Chceš si vybrat správnou profesi?
 • Chceš změnit zaměstnání?
 • Potřebuješ najít práci?
 • Plánuješ zásadně změnit svoji kariéru?
 • Uvažuješ o zahájení vlastního podnikání?
 • Chceš být úspěšní v nové práci?

Jako kouč Ti pomůžu ujasnit si, co doopravdy chceš, určit si priority, nastavit si konkrétní a reálné cíle a také těchto cílů dosáhnout. Také Ti pomůžu udržet motivaci a zaměření na Tvoje cíle, nevzdat to, i když se třeba věci přechodně nedaří.

Při kariérovém koučování Ti jako kouč můžu pomoci zmapovat si své silné a slabé stránky, nalézt optimální pracovní uplatnění, vyhledat a získat vytoužené pracovní místo, dobře se připravit na výběrový pohovor apod.

Klienti se shodují, že pro ně koučování má ještě další důležité přínosy.

Co tedy pomocí koučování můžeš získat?

 • Naplnění Tvého cíle nebo vyřešení problému,
 • Lepší schopnost asertivního jednání a komunikace,
 • Pozitivní přístup a pozitivní myšlení,
 • Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí.

Jak se liší životní koučink od psychoterapie?

Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní.

Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima. Koučování je vždy zaměřeno do budoucnosti. Nemá smysl stále se vracet zpět a zkoumat, proč se něco stalo, minulost už stejně nemůžeme změnit. Smysl má podívat se dopředu - co konkrétně chceme, aby bylo v našem životě jinak, co chceme změnit a jak to můžeme udělat.

Cena za koučovací sezení: 2000 Kč/60 minut


Udělej první krok už teď, stačí kliknout